Homeopatie

Humánní homeopatie                                           Veterinární homeopatie


Homeopatie je nenásilná léčebná metoda, která má své uplatnění při léčbě řady akutních i chronických onemocnění. První zmínky o použití homeopatických principů pocházejí už z dob Hipokrata, ale rozvoj nastal asi před 150 lety zásluhou Ch.S.Hahnemanna.

V dnešní době, kdy praktická medicína postupuje stále více sériově, způsobem, který organismus spíš potlačuje než léčí, nabývá homeopatie stále většího významu. S úspěchem se používá při léčbě řady akutních i chronických onemocnění.

Jsou diagnózy (např. genetická onemocnění), u kterých nelze dosáhnout plného zdraví ani za pomoci homeopatie ani klasické medicíny. Ale například u chronických onemocnění může pomoci snížit dávky klasických léků, u onemocnění se špatnou prognózou je možností tišící (paliativní) léčby.

Jak probíhá homeopatická konzultace

Může být různě dlouhá, od 10 minut až 2 hodiny, dle složitosti případu. V rámci rozhovoru budete dostávat otázky týkající se přímo vašeho problému, ale i otázky, které s ním zdánlivě nesouvisí. Jako například změny v rodině nebo ve vašem osobním životě. Není to ze zvědavosti, ale protože „všechno souvisí se vším“ a i zdánlivá maličkost může mít vliv na rozvoj onemocnění. Důležité je uvědomit si, od kdy problém nastal. Další otázky se budou týkat individuality pacienta, co mu chutná, co ne, kde rád spí, jak se chová v konfliktních situacích, jak se chová k ostatním členům rodiny apod. To znamená, že u zvířecích pacientů je velmi důležitý pozorovací smysl majitele.

Délka terapie

Záleží na typu a délce trvání onemocnění. Málokdy stačí pouze jedna konzultace k vyřešení problému. Někdy může trvat i měsíce.


MVDr. Lada Paulů
paulu@vet-lekar.cz
HOT-LINE:
+420 773 912 444


Ordinační hodiny - ordinace Lužany

Pondělí   9:00 - 11:00
Úterý    16:00 - 18:00
Středa    9:00 - 11:00
Čtvrtek 16:00 - 18:00
Pátek    9:00 - 11:00

mimo ordinační hodiny po dohodě na telefonu